Новини
05.11.20

76-та наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету

3-4 листопада 2020 року на автомеханічному факультеті відбуваються секційні онлайн-засідання в рамках 76-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету.
Кафедри факультету проводять свої засідання в складі трьох фахових секцій, що об’єднують основні напрями і результати наукових досліджень, зокрема, в сферах:
- Підвищення надійності та довговічності автомобілів і дорожніх машин,
удосконалення методів їх ремонту з мінімальною енерго- та матеріаломісткістю;
- Поліпшення економічних та екологічних показників автомобільного транспорту і розвиток його виробничої інфраструктури;
- Підвищення екологічної безпеки об’єктів транспортно-дорожнього комплексу.
В рамках цих досліджень на факультеті працюють вісім фахових підсекцій, в роботі яких приймають участь як учасники освітньо-наукового процесу університету, зокрема, науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти серед яких понад 170 студентів та близько 40 аспірантів, так і зовнішні зацікавлені особи, зокрема, близько 90 представників інших організацій та закладів освіти України і сусідніх країн. Зокрема, під час онлайн-засідання підсекції «Підвищення ефективності автомобільних транспортних засобів шляхом розробки та удосконалення їх конструкцій, застосування мікропроцесорів, нових видів палива та конструкційних матеріалів, зниження витрат палива та токсичності» було розглянуто і обговорено 14 наукових доповідей, які представили 24 учасники. Серед учасників приймали участь 12 студентів факультету, що складає половину
учасників засідання.
Відкрив засідання завідувач кафедри двигунів і теплотехніки, доктор технічних наук, професор Гутаревич Юрій Феодосійович з доповіддю про підсумки науково-дослідної роботи кафедри у 2019 році. Було наголошено, про важливість результатів наукової діяльності кафедри для університету та економічної діяльності підприємств транспортно-дорожнього комплексу. За результатами своєї наукової діяльності кафедра двигунів і теплотехніки сьогодні є провідною на автомеханічному факультеті, а факультет в цілому займає друге місце серед п’яти факультетів університету. Результати своїх досліджень представили аспіранти Овчинніков Д.В., Бугрик О.В. Результати досліджень аспірантів Кухтик Н.О., Ричка С.О., Садовника І.Д., Сосіди С.В. представили їх співдоповідачі-наукові керівники професор Гутаревич Ю.Ф., доцент Цюман М.П.
Слід відзначити також і активну участь у представленні доповідей студентів Садовника І.І., Зарічного Б.І., Макартецького О.В., Мерканова В.О., Овсієнка Р.С., Кирилка Ю.А., Соломоденка М.О., Тісейка П.О.
За результатами обговорення представлених студентських робіт конкурсна комісія кафедри присудила студенту Зарічному Б.І. за доповідь на тему «Гібридна силова установка автомобіля» І місце, студенту Макартецькому О.В. за доповідь на тему «Поліпшення технічних характеристик дизеля вдосконаленням газотурбінного наддуву» ІІ місце, студенту Садовнику І.І., тема доповіді «Зниження шкідливих викидів автомобіля удосконаленням процесу прогріву каталітичного нейтралізатора» та студенту Овсієнку Р.С., тема доповіді
«Використання регульованих фаз газорозподілу як напрям поліпшення показників двигунів внутрішнього згорання» ІІІ місце.
Роботи студентів-призерів будуть направлені для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, що відбудеться на базі кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

23.10.19

Науково-практичний семінар компанії GlobalLogic Ukraine

В рамках такої співпраці 21 жовтня 2019 року на автомеханічному факультеті Національного транспортного університету спільними зусиллями кафедри двигунів і теплотехніки та кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу за підтримки Центру інформаційних технологій було організовано науково-практичний семінар компанії GlobalLogic Ukraine - провідного розробника елементів інтелектуальних систем, в тому числі і на автомобільному транспорті.
В семінарі взяли участь декан автомеханічного факультету Матейчик Василь Петрович, викладачі кафедр факультету, студенти старших курсів бакалаврату та магістратури спеціальностей "Автомобільний транспорт" та "Енергетичне машинобудування". Відбулась цікава дискусія на тему сучасних тенденцій розвитку автомобільного транспорту. Викладачам і студентам було представлено розробки GlobalLogic в галузі Automotive.
Дякуємо представникам GlobalLogic Ukraine за цікавий і корисний семінар!

22.09.19

Наукова конференція SAKON 2019

18-21 вересня 2019 року у м. Жешув, Польща відбулась ХХХ Міжнародна науково-технічна конференція "Розробка систем і засобів автомобільного транспорту".
Делегація від Національного транспортного університету прийняла активну участь у цій конференції. Також в рамках зустрічей і засідань секцій було підписано спільну заявку на участь в міжнародному науковому проекті НТУ і Жешувської політехніки та досягнуто домовленостей щодо майбітньої реалізації міжнародних наукових досліджень.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website