Наукове товариство

На автомеханічному факультеті Національного транспортного університету діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Товариство діє відповідно до Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного транспортного університету.
Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.
У роботі Наукового товариства беруть участь студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в університеті.

Голова товариства– Шуба Євгеній Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.


В структуру товариства входять наукові та науково-технічні гуртки кафедр факультету.
Науковим керівником гуртка кафедри двигунів і теплотехніки є Шуба Є.В.
Робота даного гуртка регламентується відповідним Положенням.
Положення про науково-технічний гурток кафедри двигунів і теплотехніки
До складу наукового гуртка кафедри двигунів і теплотехніки входять:
- молодий вчений Потьомкін Р.О.
- аспіранти Садовник І.І., Сосіда С.В., Ричок С.О.
- студенти Федорчук Р.О., Макартецький О.В., Лобашов Д.І., Григоренко В.В., Соломоденко М., Тісейко П., Летяк М.М., Перепеличенко І.І., Бойко В.О., Педченко А.А., Турчик О.Ю., Денисенко Д.В., Колумбет В., Перов М., Овсієнко Р., Стрельник В.О., Федорчук І., Король Д.
Керівники наукових гуртків кафедр автомеханічного факультету:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства - Горбенко Сергій Сергійович – асистент кафедри
Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу - Савостін-Косяк Данило Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.
Кафедра автомобілів - Разбойніков Олександр Олександрович – асистент кафедри.
Кафедра дорожніх машин - Сімоненко Віталій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.
Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну - Крикун Ольга Миколаївна – асистент кафедри.
Кафедра екології і безпеки життєдіяльності - Коломієць Сергій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website