Здобувачам освіти
Розклад занять
Навчальні плани
Бакалаври
"Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Автомобільні двигуни»"
"Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»"

"Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти (зі скороченим терміном навчання) спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Автомобільні двигуни»"
"Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти (зі скороченим терміном навчання) спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»"
Магістри
"Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Автомобільні двигуни»"
"Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»"
Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»" (2019-2020 н.р.)

Силабуси дисциплін магістерського рівня
Діагностика технічного стану двигуна внутрішнього згорання з використанням сучасних комп'ютерних технологій
Сучасні системи паливоподачі ДВЗ
Математичне моделювання експлуатаційних показників двигунів внутрішнього
згорання
Математичне моделювання в дослідженнях двигунів внутрішнього згоряння
Інформаційні технології на транспорті

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності "Енергетичне машинобудування"
Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності "Енергетичне машинобудування"(зі скороченим строком)
Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності "Енергетичне машинобудування" ОП "Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів"
Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності "Енергетичне машинобудування" ОП "Автомобільні двигуни"

Графік вибору студентами автомеханічного факультету навчальних дисциплін

Доктори філософії
Дисципліни аспірантів
Порядок вибору навчальних дисциплін аспірантами Національного транспортного університету
Дистанційні курси для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування", ОНП "Двигуни та енергетичні установки"

Договори про співпрацю з потенційними роботодавцями
Договір з ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Договір з ПАТ "Таксосервіс"
Договір з ПП Автотранспортне підприємство "Сімекс"
Договір з ТОВ "АТП 33БК №1 ДБК-1"
Договір з ТОВ "ГлобалЛоджик Україна"
Договір про співробітництво з Інститутом газу НАНУ
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website